0 бр.
СУМА: 0.00 лв.

Условие за ползване и политика за защита на лични данни

Условия за ползване
Общи условия за ползване на www.rakhiva.com - онлайн магазин на Ракхива

Уебсайта www.rakhiva.com е онлайн магазин на Ракхива. Вие може да закупите предлаганите продукти и те да ви бъдат доставени до посочения от вас за достaвка адрес или офис на куриерска фирма.
Всеки потребител на сайта www.rakhiva.com приема Общите условия за ползване на сайта от момента на влизането в него и през цялото време на ползване до напускането на сайта (с изключение на линка към настоящите Общи условия) . Моментът , в който потребителя се съгласи с Общите условия се счита за начален момент на договора между горепосоченият и доставчика „ОПАКОВКИ.КОМ”  ООД  ЕИК: BG203156273 гр. Варна ул. Селиолу 14 (за по - накратко ще наричаме Ракхива) .

1. Права и задължения на страните:

Ракхива се задължава:
· да достави на клиента в срок заявената от него стока;
· да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка стока;
· да уведоми клиента за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
· да уведоми клиента за стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;
· да посочи служебен или електронен адрес, на който клиента може да изпраща жалби или предложения относно закупените стоки;
· да уведоми потребителя за правото му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната - потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора;
· да приеме рекламация от страна на клиента в срок от 14 работни дни, считано от деня на получаването й, за сметка на Ракхива, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора.
· Да посочи телефон за връзка за жалби, рекламации и предложения от клиентите.

Клиентът се задължава:
· да предостави на Ракхива предварителното си съгласие за закупуване на определената от него стока чрез електронната си поща или след проведен телефонен разговор със служител на Ракхива;
· да посочи точен и валиден телефон за контакт , адрес за доставка и електронен адрес;
· да предостави на Ракхива съгласието си за изпълнението на договора след като поръчката е направена в срока установен в Общите условия за ползване;
· да получи стоката и да плати нейната себестойност;
· да заплати разходите по доставката, съобразно условията посочени по-надолу в договора;
· да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
- да уведоми служителите на Ракхива, ако желае да прегледа поръчаната стока преди заплащането й;
· Клиента е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки и придружаващата ги документация при евентуално предявяване право на отказ от порьчката или при рекламация.
2. Условия за доставка:
· Ракхива се задължава след получаване на поръчката и уточняване на начина на разплащане да достави на Клиента поръчаната стока;
· При липса на складова наличност от заявената стока Ракхива в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонен разговор със служител на Ракхива и обсъждане на вариантите за корекция на поръчката в полза на Клиента;
· При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката в онлайн магазина на Ракхива фирмата не носи отговорност;
· В случай, че Ракхива изпълни друго вместо поръчаното от Клиента  и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.
· Всички обявени цени на стоките са в български левове, с включен ДДС.
· Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Към нея е приложена цялата придружаваща документация, изисквана по закон, включително фактура и/или касова бележка.
· При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи като по този начин се финализира сключения договор за покупко- продажба и Клиентът удостоверява съгласието си за получената стока . За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката е момента на нейната доставка.
· В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не потърси поръчаната стока в посоченият офис на куриерска фирма, Ракхива се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
· Договорът поражда действие между страните след осигуряване наличността на стоката, предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
· С потвърждение на поръчката по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние.
· С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с общите условия на настоящия договор, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

3. Начини на плащане и доставка
3.1. Плащане
Заплащането се извършва с наложен платеж при доставянето на стоката или предварително по банков път.
3.2. Доставка в България

БЕЗПЛАТНА екпресна доставка Спиди (без събота) поръчка над 100 лв.
Икономична до офис на Спиди - 6,00 лв. поръчка под 100 лв.
Екпресно до офис на Спиди - 5 лв. поръчка под 100 лв.
Екпресна до адрес на клиент - 8 лв. поръчка под 100 лв. 
Експресна до офис на Еконт - 9 лв.  

 
ЕКПРЕСНО Спиди поръчката се изпраща до 1 работен ден (24 часа) получава се до 1-2 работни дни
ИКОНОМИЧНО Спиди поръчката се изпраща се до 2 работени ден получава се до 3-4 работни дни
ЕКПРЕСНО Еконт поръчката се изпраща до 1 работен ден (24 часа) получва се до 1-2 работни дни

ВНИМАНИЕ! Ако в момента на поръчката има липсващ продукт, вие ще бъдете информирани и само с вашето съгласие ще бъде заменен с друг породукт.
Минимална стойност за поръчка е 30 лв. (за крайни клиенти) и 50 лв. (за фирми и клиенти на едро).

3.3 Доставка в чужбина. Ако желате пратката може да бъде доставена на адрес в чужбина.

4. Право на отказ от закупената стока – клиента има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки  в същия търговски вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания Ракхива се задължава незабавно да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.  Ракхива ще възстанови заплатената от Клиента сума по банков път.

5. Рекламации
5.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 14 работни дни от доставката й.
5.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена клиента следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката- касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.
5.3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията- чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.
5.4. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 7.3. от договора.

6. Лични данни

6.1. Ракхива полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
6.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Ракхива може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
6.3. Ракхива има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@rakhiva.com

7. Разкриване на информацията


7.1. Ракхива се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
7.2. е получил изричното съгласие на клиента;
7.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
7.4. Ракхива е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

8. Отговорност - Ракхива не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Ракхива - случаи на непреодолима сила, лоши метеорологични условия, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Ракхива.
9. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез искове, отправени до Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

АДРЕСИ за кореспонденция с Ракхива:
Гр. Варна, ул. Прилеп № 10 А
Телефон: 0359 /52 622 150
Email: sales@rakhiva.com

Политика за защита на лични данни
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ
 
Последна актуализация на 14.01.2021г.
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни, 
"Опаковки.ком" ООД  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
"Опаковки.ком" ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 

2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Наименование "Опаковки.ком" ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : BG203156273
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Селиолу" 14
Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. "Прилеп" 10 А
Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. "Прилеп" 10 А
E-mail: sales@rakhiva.com
Телефон.: 052/ 622 150

3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
 

4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни,
име на фирмата/организацията
лично и фамилно име
информация за обратна връзка -  телефон и имейл адрес
адрес – /в случай на доставка на стоки и осъществена сделка между страните/

6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на дружеството – внос,  продажба, монтаж, след продажбен сервиз и гаранция  на стелажни елементи, както и на всички други продукти и услуги, свързани с оборудване на складово стопанство.
Основанията за осъществяване на тези дейности са
Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на дужеството или чрез собственоръчно подписано съгласие/
Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със
Регистрация за нашия безплатен бюлетин
За информиране на промоции и нови продукти
Предоставяне на оферти
Сключване на договор
Счетоводни цели
Статистически цели
Доставка на продукти и услуги
Гаранционно и извънгаранционно обслужване
 
И накрая основната цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.
 
8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
 
Ние няма  да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.
Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:
Информираност;
Достъп до собствените ви данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
Ограничаване на обработването от страна на администратора;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
 
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.
 
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява,  че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.
 
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящият уеб сайт.  “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.

 

Политика за защита на лични данни
ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ УЕБ САЙТ
 
Последна актуализация на 06.12.2021г.